Gửi tin nhắn
Trung Quốc Màn hình cảm ứng nhà sản xuất
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Cindy

Số điện thoại : +86 138 2508 0519

WhatsApp : +8613825080519

Free call

Màn hình cảm ứng cảm ứng màu vàng 19 và 22 inch Fox 340s với khung viền màu đen Wms 550 Life Of Luxury Màn hình để bán

March 3, 2020

tin tức mới nhất của công ty về Màn hình cảm ứng cảm ứng màu vàng 19 và 22 inch Fox 340s với khung viền màu đen Wms 550 Life Of Luxury Màn hình để bán

 

Giá bán Màn hình cảm ứng 22 inch POG, T340, Fox340s, Màn hình cảm ứng xung quanh 130-140 Mỗi USD,

Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều màn hình cảm ứng POG cho khách hàng của chúng tôi ở Hoa Kỳ,

 

Và những màn hình này cũng tương thích với WMS 550 Life Of Luxury Games Machines,

 

Gold Touch Fox340s, Tất cả các màn hình mà chúng tôi đã kiểm tra 72 giờ và chất lượng được đảm bảo.

tin tức mới nhất của công ty về Màn hình cảm ứng cảm ứng màu vàng 19 và 22 inch Fox 340s với khung viền màu đen Wms 550 Life Of Luxury Màn hình để bán  0

 

tin tức mới nhất của công ty về Màn hình cảm ứng cảm ứng màu vàng 19 và 22 inch Fox 340s với khung viền màu đen Wms 550 Life Of Luxury Màn hình để bán  1

 

tin tức mới nhất của công ty về Màn hình cảm ứng cảm ứng màu vàng 19 và 22 inch Fox 340s với khung viền màu đen Wms 550 Life Of Luxury Màn hình để bán  2

 

tin tức mới nhất của công ty về Màn hình cảm ứng cảm ứng màu vàng 19 và 22 inch Fox 340s với khung viền màu đen Wms 550 Life Of Luxury Màn hình để bán  3

 

tin tức mới nhất của công ty về Màn hình cảm ứng cảm ứng màu vàng 19 và 22 inch Fox 340s với khung viền màu đen Wms 550 Life Of Luxury Màn hình để bán  4

 

tin tức mới nhất của công ty về Màn hình cảm ứng cảm ứng màu vàng 19 và 22 inch Fox 340s với khung viền màu đen Wms 550 Life Of Luxury Màn hình để bán  5

 

tin tức mới nhất của công ty về Màn hình cảm ứng cảm ứng màu vàng 19 và 22 inch Fox 340s với khung viền màu đen Wms 550 Life Of Luxury Màn hình để bán  6

 

tin tức mới nhất của công ty về Màn hình cảm ứng cảm ứng màu vàng 19 và 22 inch Fox 340s với khung viền màu đen Wms 550 Life Of Luxury Màn hình để bán  7

 

tin tức mới nhất của công ty về Màn hình cảm ứng cảm ứng màu vàng 19 và 22 inch Fox 340s với khung viền màu đen Wms 550 Life Of Luxury Màn hình để bán  8

 

tin tức mới nhất của công ty về Màn hình cảm ứng cảm ứng màu vàng 19 và 22 inch Fox 340s với khung viền màu đen Wms 550 Life Of Luxury Màn hình để bán  9

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn